Portfólió

az út, Referenciák

ami boldoggá tesz

ekg

Geomatikai Közlemények

Minden nemzet a maga nyelvén lett tudós, de idegenen sohasem.

Bessenyei György

Az első komolyabb PHP-hez köthető fejlesztésem a Geomatikai Közlemények kéziratkezelő-rendszerének webes felületű megvalósítása volt (2010-2013) az MTA CSFK Geofizikai és Geodéziai Intézet (régebbi nevén) számára.

A Geomatikai Közlemények 1998 óta rendszeresen, általában évenként egy alkalommal megjelenő folyóirat. A kiadvány célja, hogy elsősorban magyar és esetenként angol nyelvű nyomtatott és digitális fórumot biztosítson azon hazai, ill. külföldi kutatóknak és szakembereknek, akik a műszaki- és földtudományok azon területein (geodézia, fotogrammetria, térinformatika, fizikai geodézia, geofizika, földmágnesség, geodinamika, a Föld belső szerkezete és a Föld körüli térség fizikája) elért új tudományos eredményeiket szeretnék közzétenni, amelyek a geomatika módszereit használják helyhez kötött, és/vagy időben rendezett adataik gyűjtéséhez, feldolgozásához és elemzéséhez.

A kiadványban megjelenő cikkek és tanulmányok a mai normáknak megfelelő lektorálási-szerkesztési folyamaton mennek keresztül a Comittee on Publishing Ethics (COPE) irányelvei alapján.

A rendszer a bevezetése óta használatban van, ami számos újításon (funkció bővítésen) esett át az évek alatt. A karbantartási feladatokért is én felelek a mai napig.

2016. decemberében a Geomatika Intézettel megegyeztem arról, hogy egy nagy fejlesztést hajtok a Geomatikai Közlemények kéziratkezelő-rendszerén, amely egy teljes rendszer újraírást takart. A fejlesztést Laravel keretrendszer segítségével kezdtem el. Ennek a fejlesztésnek köszönhetően kezdtem el először komolyabban foglalkozni keretrendszerrel.

A Laravel alapú fejlesztéssel párhuzamosan kezdtem el ismerkedni a bootstrap-el, valamint az AngularJS-el is. A honlap teljes mértékben e technológiai eszközökkel készült, amely 2019. március 1. –től működik hivatalosan a régi rendszer helyett.

line

Angular

Az új geomatikai közlemények fejlesztése közben (2018) találkoztam először az Angular-ral. Az Angular-ral, a komponens alapú webfejlesztéssel (és az ehhez köthető nosql alapú firebase-sel) először egy online tanfolyam sorozatban kezdtem el ismerkedni a NetAcademia Oktatóközpont keretén belül.

A tanfolyam sorozatról mindenképpen kiemelnék, hogy az alapoktól egészen a reactive form-okig volt oktatás, tartalmazza a stream használatot és olyan dolgok is megvalósításra kerültek, mint például chat funkció implementálása. Bár a fő irányvonal az Angular volt a VueJs-be is adott némi betekintést. A tanfolyamban tanultak megtekinthetőek a saját github oldalamon a Jegybazár nevű repository-n belül, illetve a firebase oldalán is az alábbi linken: https://jegybazar-angular.firebaseapp.com. A tanfolyam fő gerincét ez az alkalmazás jelentette.


     ng-container>


     <li *ngFor="let hero of heroes">


     @viewchild


     const routes: Routes = [


     import {FormsModule} from "@angular/forms";

      

line

Egyéb szakmai tapasztalatok

Angular tekintetében a Jegybazár projekten kívül további gyakorlattal is rendelkezem. Részem volt már olyan projektben - GT fotó - , aminek a középpontjában egy képgaléria állt, PHP alapú backend-del összekötve. A Geomatikai Közlemények után ez a második olyan honlap, amit teljes egészében magam programoztam le. Szívesen olvasok angol nyelvű szakkönyveket is, e területen belül egy online megvásárolt The Complete Guide to Angular nevű könyvet dolgozok fel jelenleg. Mindezek tükrében tehát elmondhatom magamról, hogy két különböző technológia összehangolásában is rendelkezem már némi gyakorlattal.

PHP gyakorlat tekintében azt emelném még ki, hogy volt már részem olyan felkérésben is egy telekommunikációs cég részéről - Hanghalo.hu -, hogy a már meglévő műkődö honlapot kellettem kiegészíteni plusz funkcióval. Ebben a feladatban az tetszett, hogy a projektnek az egyik legfontosabb részét képezte az én munkám.

De mi a helyzet a megjelenítéssel? Íme egy single page oldal - Az én patikám -, amit egy állásjelentkezéskor kellett megvalósítanom. Egész pontosan adva volt egy Photoshop által készített *.psd fájl, amit felkellett dolgoznom, megjelenítenem az abban levő dolgokat azzal az elrendezéssel ahogyan adva voltak. Szintén ebbe a kategóriába tartozik még egy jQuery által készített slidebar: "Pizza bar"

Végezetül pedig egy chat program rxjs alapokon.

developer